Nghề nghiệp

Kết quả khảo sát các chức danh và mức lương cho từng chức danh do tổ chức Adecco Việt Nam đứng ra đảm bảo rằng ngành công nghệ thông tin có mức lương dao động từ 8-120 triệu tùy chức danh, mặt bằng chung là ổn định và cao. Ví dụ như vị trí thiết kế website thu nhập lập trình viên vào khoảng 10-25 triệu đồng, trong khi đó giám đốc công nghệ với mức lương trên 100 triệu.

Vị trí trưởng phòng CNTT

Yêu cầu bằng cấp cho vị trí này là cử nhân ngành CNTT, có 7-10 năm kinh nghiệm mức lương dao động từ 30-40 triệu đồng. Vị trí này chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn các giải pháp CNTT giúp công ty phát triển với hiệu suất ổn định hơn.

Giám đốc CNTT

Mức lương 100-120 triệu đồng mỗi tháng đối với vị trí này phải có bằng thạc sĩ ngành KHMT hoặc CNTT với 15-20 năm kinh nghiệm . Chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi vấn đề kỹ thuật,ngân sách cho các chương trình, dự án, mua hàng và thiết bị , giám sát cơ sở hạ tầng cho các dự án liên quan đến lĩnh vực CNTT. Continue Reading